Základní pozice:
leh na břiše

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
normální dech

Výdrž:
přibližně 1 minuta

Provedení:
Položte se na břicho, otočte hlavu a položte ji na tvář, paže leží podél těla dlaněmi vzhůru, nohy jsou uvolněné. Zavřete oči. >Dýchejte normálně a prociťujte celé tělo.