Základní pozice:
leh na břiše

Koncentrace:
na pohyby paží a lopatek

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
5x

Provedení:
Položte se na břicho a vzpažte. Opřete se čelem o zem, nohy zůstávají natažené. >S hlubokým nádechem suňte natažené paže do zapažení a propleťte prsty u rukou. >S hlubokým výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení podporuje protažení hrudní páteře a posiluje svaly v oblasti ramen. Prohlubuje dech.