Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na protažení těla

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
každá varianta 3x

Provedení:
Položte se na záda a uvolněte se.

Varianta A - protažení jedné strany:
S nádechem vzpažte pravou a protáhněte pravou část trupu tak, že protáhnete pravou ruku a pravou patu opačným směrem. Pánev přitom tlačte dolů. >S výdechem položte pravou paži podél těla. >S nádechem vzpažte levou a protáhněte levou část trupu tak, že protahujete levou ruku a levou patu v opačném směru. >S výdechem položte levou paži podél těla. Proveďte toto cvičení 3x na každou stranu.

Varianta B - protažení v úhlopříčce:
Vzpažte. >S nádechem protáhněte trup úhlopříčně tak, že protáhnete pravou ruku a levou patu opačným směrem. >S výdechem se uvolněte. >S nádechem protáhněte trup úhlopříčně tak, že protáhnete levou ruku a pravou patu opačným směrem. S výdechem se uvolněte. Cvičení proveďte 3x v každé úhlopříčce. >Pak se vraťte do výchozí polohy.

Varianta C - protažení obou stran zároveň:
S nádechem vzpažte a protáhněte celý trup tak, že současně protáhnete ruce a paty opačným směrem. Pánev přitom tlačte dolů. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy a uvolněte se. >Cvičení proveďte 3x.

Účinky:
Cvičení protahuje a uvolňuje celé tělo a prohlubuje dýchání. Podporuje volné proudění životní energie – prány.