Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na protáčení páteře

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Lehněte si na záda.

Při provádění všech torzních cvičení dávejte pozor:

  • na pomalé a plynulé protáčení (jako ve „zpomaleném filmu“);

  • na souběžné otáčení hlavy a nohou v opačných směrech;

  • na to, že paže a ramena zůstávají stále na podložce;

  • na soulad pohybu s dechem.

Varianta A - s nohama u sebe:
>Pokrčte obě nohy a položte chodidla vedle sebe na podložku. Nohy zůstávají během celého cvičení u sebe. Upažte a vytočte dlaně vzhůru. (Varianta s dlaněmi vytočenými dolů je méně vhodná.) >S výdechem sklápějte kolena vpravo a zároveň otáčejte hlavu vlevo. V konečné fázi pohybu se nachází levá noha na pravé a levý bok je nadzvednutý nad podložkou. >S nádechem vraťte současně nohy a hlavu do středové polohy. >S výdechem se protáčejte na druhou stranu.

Účinky:
Cvičení uvolňuje hluboké zádové svaly a zvyšuje pohyblivost páteře.

Varianta B - s nohama od sebe:
>Pokrčte obě nohy, chodidla spočívají na podložce, vzdálena od sebe na délku stehna. Paže jsou v upažení dlaněmi vzhůru. (Varianta s dlaněmi vytočenými dolů je méně vhodná.) >S výdechem otáčejte hlavu vlevo a zároveň sklápějte nohy vpravo tak, aby se levé koleno dostalo do blízkosti pravé paty. >S nádechem se vrací hlava současně s nohama do středové polohy. >S výdechem se protáčejte na druhou stranu.

Účinky:
Cvičení zlepšuje pohyblivost kyčelních kloubů a pomáhá při potížích v oblasti iliosakrálního kloubu.

Pozor:
Při poškození meziobratlových plotének se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění ilio–sakrálního kloubu (spojení kosti křížové, kyčelní a pánevní)
Ásany a cvičení na zlepšení pohyblivosti kyčelních kloubů