Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
v souladu s pohybem, normální dech v pozici

Počet opakování:
3x

Provedení:
Postavte se do stoje spojného, stůjte vzpřímeně a uvolněně. >S nádechem vzpažte. >S výdechem se pomalu s rovnými zády a nataženými pažemi předklánějte až do vzporu stojmo vysazeně. Pohyb vychází z kyčlí. Hlava je v mírném záklonu, pohled směřuje dopředu. Nohy v kolenou jsou pokud možno napnuté. >Dýchejte normálně a zůstaňte v této pozici tak dlouho, dokud je to příjemné. >S nádechem se napřimte a vzpažte. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení podporuje funkci ledvin a posiluje paže, nohy a záda. Zlepšuje prokrvení hlavy a aktivizuje činnost mozku. Procvičuje brániční dech, protahuje svaly na zadní straně nohou a zmírňuje bolesti v zádech.