Základní pozice:
leh na boku

Koncentrace:
na rovnováhu těla

Dýchání:
v souladu s pohybem, zádrž dechu v pozici

Počet opakování:
2 x na každou stranu

Provedení:
Lehněte si na pravý bok, paže ve vzpažení, dlaně spojené. Hlava zůstává mezi pažemi. Nohy leží na sobě. >S nádechem unožte levou, noha zůstává propnutá, a levou rukou uchopte palec u nohy. Koleno je zcela propnuté. Není-li to možné, chytněte se za kotník nebo bérec. >Zadržte dech a setrvejte v této pozici. Abyste dokázali lépe udržet rovnováhu, upřete pohled na nějaký pevný bod před sebou. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Proveďte cvičení i na druhou stranu.

Účinky:
Cvičení harmonizuje funkci ženských orgánů a ledvin. Zlepšuje pohyblivost kyčelních kloubů, protahuje svaly na zadní a vnitřní straně nohou, rozvíjí schopnost koncentrace a smysl pro rovnováhu.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na povzbuzení funkce ledvin
Ásany a cvičení na prokrvení a aktivování orgánů v podbřišku