Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na oblast zad a postranních svalů trupu

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Postavte se do stoje rozkročného. Trup je vzpřímený a uvolněný. >Propleťte prsty před tělem a vytočte dlaně dolů. Pohled směřuje během celého cvičení k propleteným prstům. >S nádechem vzpažte. >S výdechem přejděte zvolna do rovného předklonu, trup a paže jsou rovnoběžně se zemí. Dbejte na to, aby při následujícím rotačním pohybu zůstávaly paže a záda v jedné přímce. >S nádechem otočte trup pomalu vlevo. >S výdechem se vraťte do středové polohy. >S nádechem se napřimte. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy. >Cvik proveďte i na druhou stranu.

Účinky:
Cvičení působí příznivě na správné držení těla. Posiluje záda a protahuje postranní svalstvo trupu a svaly na zadní straně nohou. Prohlubuje dýchání především do postranních částí hrudníku. Podporuje trávení a aktivizuje činnost ledvin. Pomáhá odstraňovat přebytečný tuk z boků.

Pozor:
Při závratích a vysokém krevním tlaku se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na posílení zádových svalů