Základní pozice:
sed

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
v souladu s pohybem, zádrž dechu v pozici

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Posaďte se do vzporu sedmo a pak se otočte na pravý bok. Obě nohy leží na sobě, levá ruka spočívá na levém stehně. Pravou nataženou paží se opíráte kolmo o podložku. >Zavřete oči a vědomě prociťujte celé tělo. Nyní oči opět otevřete a pro lepší rovnováhu upřete pohled na pevný bod před sebou. >Pravou paži suňte zvolna po podložce, až dolehne na zem celou plochou, skrčte ji v lokti a opřete si hlavu o pravou dlaň. >S nádechem skrčte únožmo levou nohu, chytněte se za palec levé nohy a propněte nohu kolmo vzhůru do unožení. Jestliže nemůžete v této poloze koleno úplně propnout, uchopte nohu za kotník nebo za bérec a tímto způsobem propněte koleno. >Zadržte dech a krátce setrvejte v pozici. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy. >Přetočte se na levý bok a zopakujte cvičení na druhou stranu.

Účinky:
Cvičení protahuje postranní svaly trupu, zvyšuje pohyblivost kyčelních kloubů, posiluje paže a zlepšuje smysl pro rovnováhu. Povzbuzuje činnost ledvin. Může výrazně pomoci také při problémech s nosními a čelními dutinami, neboť podporuje uvolnění dýchacích cest. Kromě toho zklidňuje a harmonizuje tělo i mysl.

Pozor:
Při ledvinových kamenech se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na povzbuzení funkce ledvin
Ásany a cvičení na zlepšení pohyblivosti kyčelních kloubů
Ásany a cvičení na zlepšení rovnováhy