Základní pozice:
leh na břiše

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
v souladu s pohybem, zádrž dechu v pozici

Počet opakování:
3-5x

Provedení:
Lehněte si na břicho, opřete se o předloktí v úrovni ramen, uchopte se za lokty a hlavu uvolněně vyvěste. Nohy jsou uvolněné a leží na nártech. >S nádechem přejděte do podporu klečmo na předloktích. Zvedněte hlavu, záda a pánev tak, aby byl trup rovnoběžně s podložkou. Pohled směřuje dopředu. Dbejte na to, abyste neprohýbali záda. >Se zadrženým dechem zůstaňte v této pozici tak dlouho, dokud je to příjemné. >S výdechem se vraťte do podporu ležmo, uvolněte se, hlava je volně vyvěšená.

Účinky:
Cvičení posiluje bránici, a tím příznivě ovlivňuje dýchání, posiluje ramenní, zádové, bederní a břišní svalstvo, zvyšuje pružnost páteře a aktivizuje celé tělo.