Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na rovnováhu těla

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
3x každou nohou

Provedení:
Postavte se zpříma, uvolněte se, nohy jsou u sebe. Přeneste váhu na pravou nohu. >Normálně dýchejte. Soustřeďte se na nějaký pevný bod před sebou, abyste dokázali lépe udržet rovnováhu. >Skrčte únožmo levou a položte levý nárt na pravé stehno. Zvolna upažte a pak vzpažte, až se dlaně vzájemně dotknou. Sepjaté ruce potom pomalu spusťte dolů před hrudník. >Mírně se předkloňte a chvíli zůstaňte v této pozici. Pak se postupně s krátkými výdržemi na čtyřikrát předklánějte, až bude trup ve vodorovné poloze. >Nakonec se pomalu narovnejte a vraťte se do výchozí polohy. >Zopakujte cvičení také na druhou nohu.

Varianta:
Proveďte cvičení se zavřenýma očima a s koncentrací na pevný vnitřní bod (např. bod mezi obočím).

Účinky:
Cvičení zlepšuje schopnost koncentrace a harmonizuje nervový systém. Posiluje svalstvo nohou a chodidel a rozvíjí smysl pro rovnováhu.

Pozor:
Po zranění v kolenním kloubu se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na zlepšení stability nohou
Ásany a cvičení na zlepšení rovnováhy