Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na rovnováhu těla

Dýchání:
v souladu s pohybem, zádrž dechu v pozici

Počet opakování:
3x každou nohou

Provedení:
Postavte se do stoje spojného a soustřeďte se na rovnováhu těla. >S nádechem vzpažte levou, skrčte zánožmo pravou nohu, pravou rukou uchopte prsty pravé nohy. Předkloňte se a protáhněte pravou nohu co nejvíce vzhůru. >Zadržte dech a setrvejte v této pozici. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy. Cvičení proveďte i druhou nohou.

Účinky:
Cvičení harmonizuje nervový systém a zvyšuje schopnost koncentrace. Protahuje svaly v oblasti hrudníku, zkrácené ohybače kyčlí a posiluje vzpřimovače páteře. Působí příznivě na kyčelní klouby. Rozvíjí smysl pro rovnováhu a zpevňuje stabilitu nohou a chodidel.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na zlepšení stability nohou
Ásany a cvičení na protažení ohýbačů kyčlí
Ásany a cvičení na zlepšení rovnováhy