Základní pozice:
vadžra ásana

Koncentrace:
na protažení páteře a kyčelní oblast

Dýchání:
v souladu s pohybem, normální dech v pozici

Počet opakování:
každá varianta na každou stranu 1x

Provedení:
Posaďte se do vadžra ásany s koleny mírně od sebe. Záda jsou vzpřímená a dlaně spočívají na stehnech.

Varianta A:
> S nádechem předpažte a přejděte do kleku. >S výdechem se zakloňte, uchopte levou rukou levou patu a vzpažte pravou. Pohled směřuje k pravé ruce. Dbejte na to, aby pánev byla protlačena vpřed. >Dýchejte normálně a zůstaňte v této pozici, dokud je vám příjemná. >S nádechem přejděte do kleku s předpažením. S výdechem se vraťte do výchozí polohy. >Cvičení proveďte také na druhou stranu.

Varianta B:
>S nádechem předpažte a přejděte do kleku. >S výdechem se zakloňte, uchopte levou rukou pravou patu a vzpažte pravou; pohled směřuje k pravé ruce. >Dýchejte normálně a zůstaňte v této pozici, dokud je vám příjemná. >S nádechem přejděte zpět do kleku s předpažením. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy. >Cvičení proveďte také na druhou stranu.

Varianta C:
U této varianty vycházejte z kleku sedmo rozkročného: dejte kolena a bérce mírně od sebe. >S nádechem předpažte a přejděte do kleku. >S výdechem se zakloňte a uchopte oběma rukama paty. Paže zůstávají natažené. Vyvěste hlavu vzad a podívejte se vzhůru. >Dýchejte normálně a zůstaňte v této pozici, dokud je vám příjemná. >S nádechem přejděte do kleku s předpažením. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Varianta D:
U této varianty jsou nohy ve stejné poloze jako u varianty C. >S nádechem předpažte a přejděte do kleku. >S výdechem se zakloňte a oběma rukama uchopte paty tak, že prsty směřují dovnitř. Pokrčte paže a přibližte trup co nejvíce k zemi. Pokuste se dotknout hlavou podložky. Lokty se však nemají dotýkat země. >Dýchejte normálně a setrvejte v této pozici, dokud je vám příjemná. >S nádechem přejděte zpět do kleku s předpažením. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení podporuje trávení. Je dobré pro ženské orgány a může se také provádět během menstruace. V těhotenství by se měly cvičit pouze varianty A a B. Ásana posiluje zvláště stehenní, pánevní a zádové svalstvo a protahuje břišní svaly a svaly kolem kyčlí.

Pozor:
Při kýle, po břišní operaci nebo při potížích v oblasti bederní páteře se ásana nemá provádět. Při vysokém krevním tlaku a při závratích se nemá provádět varianta D.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na posílení zádových svalů
Ásany a cvičení na posílení pánevního svalstva
Ásany a cvičení na protažení ohýbačů kyčlí