Základní pozice:
vadžra ásana

Koncentrace:
na páteř

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3 kola

Provedení:
Posaďte se do vadžra ásany. >S nádechem předpažte a přejděte do kleku. >S výdechem přejděte do vzporu klečmo: paže směřují kolmo k podložce. Pravé koleno přitáhněte k hlavě, až se dotkne nosu nebo čela. >S nádechem prohněte záda, zanožte pokrčmo pravou nohu co nejvíce vzad a vzhůru a zakloňte přitom hlavu. Pohled směřuje vzhůru. Pánev se nevychyluje z vodorovné osy. >S výdechem vyhrbte záda, skloňte hlavu a přitáhněte pravé koleno k nosu. >Opakujte ještě 2x v rytmu dechu. >S nádechem přejděte do kleku. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy. Proveďte cvičení také levou nohou.

Účinky:
Cvičení udržuje a dále zvyšuje pružnost páteře a pohyblivost kyčelních kloubů. Posiluje svalstvo břicha, zad, hýždí, kyčlí i nohou. Je velice vhodné pro matky krátce po porodu a mírní menstruační bolesti. Pomáhá při nácviku plného jógového dechu, protože se při něm zvětšuje rozsah dechových pohybů ve všech třech oblastech.

Po třech kolech se uvolněte v ánanda ásaně.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na zlepšení pohyblivosti páteře
Ásany a cvičení vhodné především po porodu
Ásany a cvičení na posílení svalů kyčlí