"Jóga je původem duchovnosti, a duchovnost tvoří základ všech náboženství. Jóga je cestou k Bohu."

Dospěli jste ke čtvrtému dílu jógových cvičení. Cviky obsažené v této části připravují na náročnější ásany. Nyní už patříte k pokročilejším žákům, proto zaměřte pozornost zejména na soustředěné, pomalé a přesné provádění pohybů. V každé pozici setrvejte o něco déle než dosud, abyste mohli více procítit účinky cvičení jak na tělo, tak na mysl.

Každý člověk má jiný životní rytmus. Mohou přijít období neklidu a vnitřní nejistoty. Pro cvičence jógy je důležité, aby neměl při cvičení pocit stagnace. Někdy se vám může zdát, že nedosahujete žádného pokroku, a jste v pokušení cvičení zanechat. A možná právě v okamžiku, který by mohl být pro váš další vývoj důležitý. Systematické cvičení podle této knihy vám pomůže taková údobí překlenout. Vzdávat se nepatří k vlastnostem cvičenců jógy. Jógové cvičení nás učí dělat vše s důvěrou a jistotou, že dosáhneme cíle.

Bhagaván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží ve svém Zlatém učení říká: „Úspěch tvého jednání záleží na síle tvého vnitřního přesvědčení a na sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej. Ať se rozhodneš pro cokoliv, jednej s pevným odhodláním, a tak jistě dojdeš úspěchu.“

Každá, i ta sebemenší snaha na cestě jógy nám přináší prospěch v mnoha směrech. Kdo se nevzdává, cvičí pravidelně a s plnou důvěrou, ten dosáhne svého cíle.

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

Tvaméva mátá ča pitá tvaméva

Tvaméva bhanduš ča sakhá tvaméva

Tvaméva vidjá dravinam tvaméva

Tvaméva sarvam mám déva déva

Ó Pane, Ty jsi má matka i můj otec, můj bratr i přítel.

Ty jsi mé vědění i mé bohatství.

Ty jsi mé všechno, Ty jsi můj Bůh.