Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na rovnováhu

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Postavte se do stoje rozkročného. Trup je vzpřímený, ramena uvolněná. >Zhluboka se nadechněte, zapažte a uchopte jednou rukou zápěstí druhé ruky. Zároveň otočte trup a pravé chodidlo vpravo. >S výdechem přejděte do dřepu únožného levou a předklánějte trup co nejvíce, až se nosem nebo čelem dotknete palce u pravé nohy. Levá noha zůstává pokud možno natažena a nedotýká se kolenem podložky. >S nádechem se narovnejte. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Cvičení proveďte také na levou stranu.

Účinky:
Cvičení posiluje nervový systém. Udržuje a ještě zlepšuje pružnost páteře a kyčelních kloubů. Prokrvuje orgány pánve, povzbuzuje trávení, zvyšuje prokrvení hlavy. Posiluje především stehenní svaly a zvyšuje stabilitu nohou.

Pozor:
Při potížích s kyčelními a kolenními klouby či kotníky, po operacích břicha, při vysokém krevním tlaku nebo při závratích se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na zlepšení stability nohou