Základní pozice:
vadžra ásana

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
normální dech, v pozici nádech nosem a výdech ústy

Počet opakování:
1-3x

Provedení:
Posaďte se do vadžra ásany, paty vytočte ven, palce nohou se vzájemně dotýkají. Trup je vzpřímený, ruce spočívají na stehnech; celé tělo je uvolněné. >Dýchejte normálně. Opřete se rukama o podložku vedle hýždí, pokrčte lokty a pomalu se zaklánějte, až se předloktí dotknou podložky. Nyní zakloňte hlavu co nejvíce dozadu, až se temenem dotknete země. >Spojte dlaně před hrudníkem a chvíli setrvejte v této pozici. >Nadechujte nosem, uvolněně a trochu hlouběji než obvykle, a vydechujte ústy. >Pomocí loktů se pomalu vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení zvyšuje pohyblivost páteře a kyčelních kloubů a protahuje stehenní svaly a svaly břišní stěny. Posiluje plíce a pomáhá při astmatu a bronchitidě.

Pozor:
Během astmatického záchvatu, při akutních potížích v oblasti bederní páteře nebo kolen, při tříselné kýle a také krátce po operaci kolen, kotníků nebo břicha se cvičení nemá provádět.