"Dosáhni skutečné rovnováhy mezi hmotným a duchovním životem, a získáš tak dvě silná křídla, s nimiž se tvá duše dokáže povznést k Bohu."

Systematickým cvičením ásan, pránájámy a koncentrace jste se zdokonalili v józe a dosáhli jste určitých úspěchů. Překonali jste zcela jistě nemalé těžkosti a překážky a poznali jste, jak je důležité s důvěrou a neochvějností pokračovat ve cvičení a neztrácet z očí cíl.

Při cvičení koncentrace jste začali kontrolovat svou mysl, a tím jste si více uvědomili svůj neklid. Tento neklid v nás vyvolává vnitřní napětí a brání nám dovést důsledně myšlenky do konce. Takto nás mysl často uvádí do zmatků.

Je proto velmi důležité zklidnit mysl a rozvíjet rozlišovací schopnost (vivéku). Vivéka je ta část intelektu (buddhi), která nám pomáhá získat opravdový vhled a činit správná rozhodnutí. Nyní před vámi stojí jeden z nejdůležitějších úkolů – vedle tělesných, dechových a koncentračních cvičení trénovat i svůj rozum a naučit se ho správně používat. Neukvapujte se a jednejte s rozmyslem. Zkoumejte situaci ze všech stran, hledejte příčinu a také uvažujte, jaké může mít následky. Jóga v nás zažíhá světlo poznání, díky kterému jasně rozeznáváme podstatné od nepodstatného a uvědomujeme si pravou skutečnost.

ॐ कारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं धायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैवं ॐ काराय नमो नमः ॥

Ómkáram bindu samjuktam

Nitjam dhájanti jóginah

Kámadam mokšadam čaivam

Ómkárája namó nama

Skláním se před óm – základem vesmíru, prapůvodem všeho Bytí, Světlem, které žije v každém srdci.

Meditace na óm vede k osvobození od smrti a znovuzrození.

Vše ve vesmíru – viditelné i neviditelné – má svůj počátek v óm, setrvává v óm a opět se v óm rozpouští.

Óm je Nejvyšší; všichni jogíni na něj meditují.

Má nejhlubší úcta patří božskému óm – prameni světla, lásky, pravdy a vesmírného souladu.