Základní pozice:
vadžra ásana

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
normální dech

Délka trvání:
1 minuta až 5 minut (maximálně a teprve po delším cvičení)

Provedení:
Posaďte se do vadžra ásany, ruce spočívají na stehnech. >Normálně dýchejte a hlavou se opřete před koleny o podložku. Dejte ruce v týl, propleťte prsty. Předloktí leží na podložce, lokty tvoří s hlavou rovnostranný trojúhelník. >Opřete se o prsty u nohou, zdvihněte pánev vzhůru a propněte nohy. Soustřeďte se na rovnováhu těla. Přesuňte váhu těla na předloktí, skrčte nohy a zvedněte chodidla od podložky. Paty se dotýkají hýždí, ale záda zůstávají rovná. Pak natáhněte nohy vzhůru, chodidla zůstávají uvolněná. Váha těla spočívá na předloktích, hlavě a šíji. Vyvažte se v pozici a uvolněte se. >Zůstaňte v poloze co nejdéle, ne však více než 5 minut. >Pomalu skrčte nohy, spusťte je dolů, dejte chodidla k hýždím a pak je opřete prsty o podložku. >Ještě chvíli setrvejte v jóga mudře a pak se vraťte do vadžra ásany.

Šírša ásana je spolu s padma ásanou králem všech ásan. Bylo by dobré, abyste šírša ásanu prováděli denně na závěr cvičební sestavy. Ásana se má cvičit pečlivě a soustředěně, pomalu a rytmicky.

Varianta A:
Přejděte do šírša ásany a nohy držte ve vodorovné poloze.

Varianta B:
Přejděte do šírša ásany a roznožte.

Účinky:
Cvičení má mnohostranné účinky obrácených poloh. Silným prokrvením hlavy se velmi zlepšuje paměť a také se příznivě ovlivňují všechny smyslové orgány v hlavě. Ásana působí pozitivně na celý organismus, zabraňuje poruchám látkové výměny, přináší duševní i tělesné uspokojení a napomáhá duchovnímu pokroku.

Pozor:
Při vysokém krevním tlaku, sklonu k závratím, při poruchách cév v oblasti hlavy, při onemocnění čelních a nosních dutin a při silném nitroočním tlaku se cvičení nemá provádět. Nedoporučuje se také při potížích s krční páteří a v těhotenství.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na lepší prokrvení hlavy