"Největším štěstím a nejušlechtilejším Božím darem je lidský život. Blázen, kdo to neví a bez povšimnutí prohýří drahocenný klenot života. Chová se jako ten, kdo odhazuje diamant v domnění, že je to bezcenné sklíčko. Nedopusť, aby ti život utekl jako písek mezi prsty."

Opět stojíte před novým dílem jógových cvičení a zároveň i před novým úsekem svého vývoje.

Každodenním cvičením jste nasbírali už vlastní zkušenosti s působením ásan, pránájámy a meditace na tělo, mysl i duši. Váš další krok spočívá v tom, že se budete zabývat duševním a duchovním rozměrem jógy. Odkud jsem přišel? Z jakého důvodu a za jakým účelem jsem zde? Plním ten úkol, kvůli kterému jsem sem přišel? A konečně Kam půjdu, až skončí tento život?

S pomocí „Jógy v denním životě“ jsme schopni nalézt odpověď na těchto pět životně důležitých otázek a osvobodit se z kola osudu. Neboť tím posledním a nejvyšším cílem jógy je osvobození – osvobození od karem, znovuzrození a smrti.

Již cestou k tomuto cíli se však můžeme cvičením „Jógy v denním životě“ zbavit mnoha těžkostí, trápení, obav, starostí, zdravotních i psychických problémů, především však vlastností, které nám překážejí a brání v dalším pokroku – připoutanosti, vášně, závisti, chtivosti, žárlivosti, hněvu, nenávisti i sobectví.

Neustále mějte na paměti, že cesta jógy je zcela dobrovolná – světlá a jasná jako paprsky slunce a svobodná jako pták na obloze. Nikdo by neměl mít pocit, že je do ní nucen, nikdo si nesmí myslet, že po ní musí jít. Vy sami si určujete svůj další krok, když se k němu cítíte být zralí.

Často nás však neklid a nestálost mysli svádí k tomu, abychom cestu přerušili a vyzkoušeli zase něco nového. Proto bedlivě zvažujte své myšlenky a nenechte se pouhou zvědavostí přimět ke změně cesty. Úspěch na jógové stezce je jako křehká rostlinka, která vzkvétá a nese plody díky starostlivé a láskyplné péči. Pokud ji však budete neustále přesazovat a nedopřejete jí možnost zakořenit, nevzejde a nepokvete. Stejně se rozvíjí květina duchovnosti – pouze trpělivostí, láskou a vytrvalostí.

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो । निर्विकल्पो निरञ्जनः ।

निर्विकारो निराकारो । नित्य मुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥

Nirgunó niškrijó nitjó

Nirvikalpó niraňdžana

Nirvikáró nirákáró

Nitja muktósmi nirmala

Jsem bez vlastností, neproměnlivý, věčný,

bez přání a bez úhony, neměnný,

bez tvaru, navěky svobodný a čistý.