Základní pozice:
vadžra ásana

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
4–6 kol

Tato sestava dokonalým způsobem harmonizuje tělo, mysl a duši.

Na tělesné rovině se protahují a uvolňují svaly, šlachy i klouby celého těla, rozšiřuje se kapacita plic a prohlubuje dech, takže energie může tělem volně proudit. Cvičení povzbuzuje krevní oběh a odstraňuje únavu, posiluje koncentraci a zlepšuje zrak díky zvýšenému prokrvení hlavy, zlepšuje pohyblivost páteře, reguluje funkci orgánů a žláz. Pravidelné provádění Khatu pranám účinně harmonizuje a reguluje celý nervový systém, působí proti nervozitě a depresím a vyvažuje emoce.

Khatu je místo v indickém Rádžasthánu, kde žil a učil jógu šrí Díp Nárájan Maháprabhudží. Z ášramu v Khatu a z celého okolí dodnes vyzařuje silná a čistá duchovní energie. Když se na toto místo soustředíme s oddaností a úctou, posílí se i naše vibrace a vyzařování.

Na duchovní rovině je Khatu pranám „kosmický tanec“ – mudra (symbolická poloha těla). Aktivizuje a harmonizuje naše energetická centra (čakry) a zesiluje tok životní energie (prány) do celého těla, vyvažuje tattvy (prvky) a biorytmus. Khatu pranám rozšiřuje vědomí, harmonizuje tělo, dech a nervový systém a přináší pocit vnitřního klidu a vyváženosti, zvyšuje schopnost vnímat vesmírnou energii.

Provádějte jednou až dvakrát denně čtyři až šest kol Khatu pranám, zvláště cítíte-li se unavení a v napětí. Budete tak vnímat novou vitalitu a svěžest.

Provedení:
Posaďte se do vadžra ásany. Trup je vzpřímený, ruce spočívají na stehnech, záda, šíje a hlava tvoří > jednu přímku. Uvolněte celé tělo.

 1. S nádechem vzpažte a spojte dlaně, vytáhněte se vzhůru a do mírného záklonu. Pohled směřuje k dlaním.

 2. S výdechem vytočte dlaně vpřed, předkloňte se s rovnými zády, až se čelo a paže dotknou podložky (šašanka ásana). Pohyb vychází z kyčlí.

 3. S nádechem se opřete o dlaně a suňte trup těsně nad podložkou dopředu, až se ramena dostanou mezi dlaně. Opíráte se o špičky prstů u nohou, kolena, dlaně a bradu. Pánev zůstává zvednutá mírně nad podložkou, horní část hrudi se dotýká podložky.

 4. Se zadrženým dechem spusťte pánev dolů a za pomoci paží zvedněte hlavu a trup (bhudžanga ásana). Pánev leží na podložce, pohled směřuje vzhůru, ramena tlačte dolů, nohy jsou uvolněné. Dbejte na to, aby byla páteř rovnoměrně prohnutá, abyste protáhli nejenom bederní, ale i hrudní část páteře. Paže propněte jen do té míry, abyste udrželi pánev na podložce.

 5. S výdechem se opřete o špičky prstů a zvedněte pánev, nohy zůstávají natažené. Trup i paže jsou v jedné přímce. Chodidla se opírají celou plochou o podložku, hlava visí volně mezi napnutými pažemi. Váha těla spočívá na dlaních a chodidlech, pohled směřuje k pupku.

 6. S nádechem vykročte pravou nohou, pravé chodidlo postavte mezi ruce a levé koleno opřete o podložku. Můžete se opřít o prsty levé nohy nebo je nechat ležet volně na podložce. Dlaně nebo prsty se dotýkají podložky, pravá strana břicha a hrudníku spočívají na pravém stehně. Zvedněte hlavu, pohled směřuje mírně vzhůru.

 7. Zadržte dech, vzpažte a spojte dlaně. Vytáhněte se vzhůru a do mírného záklonu. Pohled je upřen k dlaním.

 8. S výdechem proveďte pozici číslo 6.

 9. Se zadrženým dechem postavte levé chodidlo vedle pravého a propněte kolena. Trup a hlavu nechte volně vyvěšené. Pokud můžete, položte obě dlaně na podložku.

 10. S nádechem přejděte do stoje, vzpažte a spojte dlaně. Vytáhněte se vzhůru a do mírného záklonu. Pohled směřuje k dlaním. Dbejte na to, abyste vyrovnali bederní oblast.

 • Dále pokračujte v opačném sledu:

 1. S výdechem se znovu předkloňte a vyvěste trup jako v pozici číslo 9.

 2. S nádechem zanožte pravou nohu a opřete pravé koleno o podložku jako v pozici číslo 8.

 3. Se zadrženým dechem vzpažte jako v pozici číslo 7.

 4. S výdechem vraťte paže zpátky a opřete se dlaněmi o podložku vedle chodidla jako v pozici číslo 6.

 5. Se zadrženým dechem přesuňte levé chodidlo k pravému a zvedněte pánev jako v pozici číslo 5.

 6. S nádechem vraťte pánev na podložku a pomocí paží napřimte trup jako v pozici číslo 4 (bhudžanga ásana).

 7. S výdechem opřete bradu a hrudník o podložku a mírně zvedněte pánev jako v pozici číslo 3.

 8. Se zadrženým dechem suňte trup směrem vzad a přejděte do pozice číslo 2 (šašanka ásana).

 9. S nádechem zvedněte trup, vzpažte a sepněte ruce jako v pozici číslo 1.

 10. S výdechem položte dlaně na stehna a přejděte do výchozí polohy.

 • Při druhém kole postavte v 6. pozici levou nohu mezi ruce a ve 12. pozici ji zanožte a takto nohy v dalších kolech střídejte.

 • Pozice této cvičební řady můžete také provádět jako jednotlivé ásany. V každé z poloh pak chvíli setrvejte a normálně dýchejte.

Mantry ke Khatu pranám

 • Pozice 1

  ॐ असतो मा सद्गमय

  om asato mā sad gamaja

  ÓM, veď mne z neskutečnosti ke skutečnosti.

 • Pozice 2

  ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय

  om tamaso mā džjotir gamaja

  ÓM, veď mne z temnoty ke světlu.

 • Pozice 3

  ॐ मृत्योर्मामृतं गमय

  om mṛtjor mā amṛtam gamaja

  ÓM, veď mne od smrti k nesmrtelnosti.

 • Pozice 4

  ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु

  om sarveṣām svastir bhavatu

  ÓM, kéž jsou všichni zdraví.

 • Pozice 5

  ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवतु

  om sarveṣām śāntir bhavatu

  ÓM, kéž všichni žijí v míru.

 • Pozice 6

  ॐ सर्वेषां मङ्गलं भवतु

  om sarveṣām maṅgalam bhavatu

  ÓM, kéž všichni dosáhnou harmonie a štěstí.

 • Pozice 7

  ॐ सर्वेषां पूर्णं भवतु

  om sarveṣām pūrṇam bhavatu

  ÓM, kéž všichni dojdou naplnění.

 • Pozice 8

  ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

  om lokaḥ samastāḥ sukhino bhavantu

  ÓM, kéž je štěstí a prospěch na všech úrovních.

 • Pozice 9

  ॐ द्यौः शान्तिः

  om dhjauḥ śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír ve vesmíru.

 • Pozice 10

  ॐ अन्तरिक्षं शान्तिः

  om antarikṣam śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír v atmosféře.

 • Pozice 11

  ॐ पृथिवी शान्तिः

  om pṛthivī śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír na Zemi.

 • Pozice 12

  ॐ आपः शान्तिः

  om āpaḥ śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír ve vodě.

 • Pozice 13

  ॐ ओषधयः शान्तिः

  om oṣadhajaḥ śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír v bylinách a plodech.

 • Pozice 14

  ॐ वनस्पतय: शान्तिः

  om vanaspatajaḥ śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír v rostlinách a stromech.

 • Pozice 15

  ॐ विश्वेदेवाः शान्तिः

  om viśve devāḥ śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír v prvcích.

 • Pozice 16

  ॐ ब्रह्म शान्तिः

  om brahma śāntiḥ

  ÓM, kéž je mír ve tvoření.

 • Pozice 17

  ॐ सर्वं शान्तिः

  om sarvam śāntiḥ

  ÓM, kéž je všude mír.

 • Pozice 18

  ॐ शान्तिरेव शान्तिः

  om śāntir eva śāntiḥ

  ÓM, mír, jen mír.

 • Pozice 19

  ॐ सा मा शान्तिरेधि

  om sā mā śāntiredhi

  ÓM, kéž je mír v mé mysli i srdci.

 • Pozice 20

  ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

  om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

  ÓM, mír, mír, mír.

Účinky:

 • Pozice 1 a 19

  Protahuje všechny svaly, vazy a klouby trupu, a tím se uvolňují orgány v dutině břišní a hrudní. Plíce se rozevírají a dech se rozšiřuje do všech oblastí hrudníku, především však do postranních částí. Energie může proudit volněji zvláště do protažených oblastí trupu. Působí na višuddhi čakru.

 • Pozice 2 a 18

  Zklidňuje, odstraňuje únavu, nervozitu a deprese. Uvolňuje oblast šíje i ramen, prohlubuje zádové dýchání a pomáhá uvolňovat ztuhlá záda. Při pohybech břicha během dýchání a tlakem na stehna dochází k jemné masáži střev. Zvýšené prokrvení hlavy rozvíjí schopnost koncentrace. Působí na múládhára čakru.

 • Pozice 3 a 17

  Uvolňuje bederní oblast a příznivě ovlivňuje orgány v podbřišku. Rozvíjí brániční dech a povzbuzuje tok energie v celém těle. Protahuje celou páteř a působí proti kulatým zádům.

 • Pozice 4 a 16

  Protahuje celou páteř a přední stranu trupu. Povzbuzuje proudění energie a usměrňuje dech do protažených částí hrudníku. Prokrvuje všechny orgány pánve, břišní a hrudní dutiny a stimuluje funkce všech žláz. Posiluje zádové svaly a svaly paží a ramen. Protažení zad a kyčelních svalů působí jako prevence proti kulatým zádům, proto je pozice zvláště vhodná při sedavém zaměstnání. Dále tato ásana zklidňuje silné emoce a také harmonizuje svádhišthána čakru.

 • Pozice 5 a 15

  Posiluje celé tělo. Povzbuzuje krevní oběh a podporuje zvláště prokrvení hlavy. Proto tato ásana odstraňuje únavu a rozvíjí koncentraci a sílu zraku. Protahuje lýtkové svaly a příznivě ovlivňuje nožní klenbu a zpětný tok krve v žilách. Odstraňuje ztuhlost zad, zvláště vhodná je při ischiatických potížích. Harmonizuje tok energie v celém těle a aktivuje sahasrára čakru.

 • Pozice 6 a 14

  Protahuje záda a svaly kyčlí a pánevního dna. Podporuje správné držení těla a přispívá k hlubšímu dýchání a zdravému trávení. Působí na anáhata čakru.

 • Pozice 7 a 13

  Protahuje celý trup, především však postranní části hrudníku. Plíce se mohou v pozici dobře rozpínat, a tím se dech rozšiřuje stejnoměrně do všech oblastí plic. Posiluje rovnováhu a stabilitu nohy. Protažením zad a kyčelních kloubů přispívá tato pozice ke správnému držení těla a připravuje na uvolněný meditační sed. Působí na višuddhi čakru.

 • Pozice 8 a 12 - Má stejné účinky jako pozice 6 a 14.

 • Pozice 9 a 11

  V pozici se může uvolnit celé tělo. Všechny klouby páteře, pletence ramenního i paží jsou zbaveny napětí a mnohem více se prokrvují. Pozice působí blahodárně na funkci všech orgánů a svalů i na smyslové orgány v hlavě, protahuje zádové svaly a svaly na zadní straně nohou. Aktivizuje solární plexus a trávicí systém. Působí na manipúra čakru.

 • Pozice 10

  Aktivizuje celé tělo, harmonizuje tok energie a povzbuzuje činnost všech žláz. Působí příznivě na dýchání, povzbuzuje trávení a pomáhá při onemocnění v krční oblasti. Působí na višuddhi čakru.

Pozor:
Při vysokém krevním tlaku nebo závratích, při kýle a Basedowově chorobě se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na zlepšení pohyblivosti páteře
Ásany a cvičení na povzbuzení krevního oběhu
Ásany a cvičení proti nízkému krevnímu tlaku
Ásany a cvičení na aktivování celého těla
Ásany a cvičení na zklidnění a harmonizace nervového systému
Ásany a cvičení na posílení koncentrace
Ásany a cvičení proti depresím