Základní pozice:
sarvánga ásana

Koncentrace:
na višuddhi čakru

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
1x

Provedení:
Proveďte sarvánga ásanu a chvíli v ní zůstaňte. Pozorujte dech ve višuddhi čakře. >Skrčte zánožmo obě nohy, lýtka jsou uvolněná. Stehna a záda zůstávají ve svislém postavení. >Setrvejte nějakou dobu v pozici a pak se vraťte do sarvánga ásany. >Spusťte pomalu nohy i záda na podložku a uvolněte se v lehu na zádech. >Jako protipozici proveďte matsja ásanu.

Účinky:
Cvičení aktivizuje štítnou žlázu, srdce a krevní oběh a harmonizuje višuddhi čakru. Posiluje svaly podél páteře a hýžďové svalstvo, protahuje svaly šíje i svaly na přední straně stehen. Usnadňuje návrat žilní krve z nohou, působí preventivně proti vzniku křečových žil a hemoroidů a pomáhá je léčit. Pozice pomáhá také při poklesu pánevních orgánů, a doporučuje se proto cvičit několik týdnů po porodu.

Pozor:
Při zvýšené činnosti štítné žlázy, při vysokém krevním tlaku, závrati nebo při bolestech krční páteře se cvičení nemá provádět. Děti do 14 let by ásanu měly cvičit bez výdrží v pozici.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na aktivování štítné žlázy
Ásany a cvičení vhodné především po porodu
Ásany a cvičení na protažení ohýbačů kyčlí
Ásany a cvičení na povzbuzení zpětného toku krve v žilách