Základní pozice:
meditační sed

Koncentrace:
na průběh dechu v hrdle

Počet opakování:
3–5 kol

Udždžájí pránájáma znamená hluboký dech s koncentrací na průběh dýchání v hrdle. V hlubokém spánku přichází tento typ dýchání sám od sebe. Aby se plně projevil jeho účinek, je však třeba dýchat tak zcela vědomě.

Udždžájí pránájáma se také nazývá sahadža pránájáma nebo adžapa pránájáma (spontánní regulace dechu). Používá se v krijá józe a v meditaci. V jógových spisech stojí psáno, že cesta k samádhi, k dosažení vyššího vědomí, je sahadža švása. Sahadža švása znamená koncentrace na přirozený průběh dechu s mantrou só ham. Tato mantra je jako volání na vnitřní Já. „só“ znamená „To“ a „ham“ znamená „Já“. Při nepřetržitém opakování této mantry splývají obě slabiky só a ham v jediný kruh: Já jsem To, To jsem Já, Já jsem To...

Udždžájí pránájáma blahodárně působí na celý náš tělesný i duševní stav. Snižuje vysoký krevní tlak a velmi účinně zbavuje tělo i mysl jedovatých látek. Udždžájí pránájáma ve spojení s ašvini mudrou nebo s múla bandhou rozpustí v několika minutách negativní myšlenky, smutek a deprese. Pomáhá při nadýmání, zažívacích problémech, při pocitu nevolnosti, který je způsoben těžce stravitelným nebo zkaženým jídlem. Tato pránájáma rovněž zmírňuje nebo dokonce odstraňuje škodlivé účinky výfukových plynů nebo radioaktivního záření.

Nejvíce se její schopnost odstranit jedovaté látky projeví tehdy, provedete-li udždžájí pránájámu s nádechem nosem a s výdechem ústy. Této technice se říká bhudžangini pránájáma – „hadí dech“.

V puránách [1] je o působení udždžájí pránájámy následující příběh:

Dévové (bozi) a asurové (démoni) se rozhodli, že získají poklady uložené v hloubce oceánu. Aby poklady vyplavaly na hladinu, bylo třeba oceán zvířit. Jako kvedlačku použili horu Mandákiní a místo lana jim posloužil král hadů Vásuki. Bohové uchopili hada za ocas a démoni ho drželi za hlavu. Z oceánu se jako první vynořila bohyně Lakšmí a jako poslední vystoupil na hladinu ve zlaté nádobě amrit, nektar nesmrtelnosti. Zároveň s nektarem však vyplaval i smrtící jed. Bohové i démoni byli bezradní. Nevěděli, jak zneškodnit jed, který byl dost silný na to, aby zahubil celý vesmír. V největší nouzi se obrátili k bohu Šivovi o pomoc a Šiva jed vypil. Nepolkl ho však, nýbrž jej zadržel svou jógovou silou pevně ve višuddhi čakře a pročistil ho pomocí udždžájí pránájámy a džalandhára bandhy. Takto Šiva zachránil svět a osvobodil ho od smrtelného nebezpečí. Jeho hrdlo se však přitom zabarvilo tmavomodře a od té doby nese Šiva přízvisko Nilkanth (= modrý krk).

Provedení:
Uvolněte obličej, dolní čelist a rty. >Proveďte džalandhára bandhu. >Stáhněte hlasivky tak, aby při dýchání vydávaly tichý zvuk jako při hlubokém spánku. Proudění vzduchu vnímejte v hrdle, nikoli v nose. >S nádechem opakujte v duchu slabiku só a buďte si vědomi dechu od pupku k hrdlu. >S výdechem opakujte v duchu slabiku ham a buďte si vědomi dechu od hrdla k pupku. >Po několika nádeších a výdeších proveďte khéčarí mudru. Ohněte jazyk co nejvíce dozadu směrem k měkkému patru. Tím se zvlhčí nadechovaný vzduch a hrdlo nebude vysychat. Cítíte-li se v této pozici nepohodlně, uvolněte na chvíli jazyk a pak znovu proveďte khéčarí mudru. >Dýchejte rovnoměrně a plynule. Tímto způsobem 25x nadechněte a vydechněte, pak uvolněte džalandhára bandhu a khéčarí mudru a asi 3 minuty normálně dýchejte.

Toto je jedno kolo. Zopakujte cvičení 3–5x.

Účinky:
Cvičení snižuje vysoký krevní tlak a zbavuje tělo jedovatých látek, zásobí celé tělo velkým množstvím kyslíku, pomáhá při trávicích problémech, nadýmání či nevolnosti. Tato pránájáma rovněž zmírňuje nebo dokonce odstraňuje škodlivé působení výfukových plynů či radioaktivního záření.