Základní pozice:
leh na zádech nebo padma ásana

Koncentrace:
na višuddhi čakru

Dýchání:
v pozici nádech nosem a výdech ústy

Počet opakování:
1x

Provedení:
Položte se na záda. >Nohy jsou natažené, paže leží podél těla. Zakloňte hlavu, oporem o předloktí se co nejvíce prohněte, až se temenem hlavy dotknete podložky. Skrčte únožmo levou, levý nárt položte na pravé stehno do blízkosti kyčelního kloubu a stejným způsobem skrčte únožmo pravou a položte pravý nárt na levé stehno. Rukama pevně uchopte chodidla. >Zhluboka nadechujte nosem a pomalu vydechujte ústy. V pozici setrvejte 1/2 minuty a pak se pomalu vraťte do výchozí polohy.

Varianta:
Posaďte se do padma ásany. Pomocí paží se pomalu zaklánějte, až se temenem hlavy dotknete podložky. Sepněte dlaně před hrudníkem. V pozici setrvejte 1/2 až 1 minutu. Zhluboka nadechujte nosem a pomalu vydechujte ústy. Pak se oporem o předloktí vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení stimuluje višuddhi čakru a tím i funkci štítné žlázy. Protahuje krční a hrudní svalstvo a posiluje šíji a záda. Pomáhá při astmatu, bronchitidě a kulatých zádech.

Pozor:
Při vysokém krevním tlaku, zvýšeném nitroočním tlaku a při potížích v oblasti krční páteře se ásana nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na aktivování štítné žlázy