Systém „Jóga v denním životě“ se skládá z osmi dílů, kterými má žák procházet systematicky a postupně. Cviky jsou řazeny metodicky, aby bylo dosaženo optimálního účinku na tělo, mysl i duši. Proto se nedoporučuje opominout ani jediný cvik. Vynechat by se měly pouze ty cviky, které vyvolávají bolest. Při nejasnostech, potížích či onemocněních byste se měli nejdříve poradit s učitelem jógy, rehabilitačním pracovníkem nebo lékařem.

První cvičební díl obsahuje sarva hita ásany, cviky, které „prospívají všem“. [1] Tato cvičení slouží jako příprava pro vlastní jógové ásany a pozvolna uvádějí do systému „Jóga v denním životě“. Jsou vhodná pro každého a přinášejí tělu uvolnění a pocit pohody. Každá ze šesti částí sarva hita ásan se má cvičit nejméně dva týdny.

Na sarva hita ásany navazuje druhý až osmý díl. Každý se má cvičit po dobu dvanácti týdnů, vždy spolu s pránájámou a meditací, které k danému dílu patří. Všechny cviky jsou podrobně popsány a opatřeny obrázkem, [2] takže si je můžete snadno osvojit i sami. Avšak osmý díl (s náročnými pozicemi v lotosu) byste se měli přece jen učit pod vedením učitele systému „Jóga v denním životě“.

Každý cvik je přípravou pro cvičení v dalším díle. Budete-li provádět všechny ásany již od prvního dílu tak, jak jsou popsány, můžete zažít jejich mnohonásobný blahodárný účinek a následné díly zvládnete již mnohem snadněji.

Až dokončíte osmý díl „Jógy v denním životě“, máte dvě možnosti, jak pokračovat ve cvičení:

 1. Opět začnete prvním dílem, nyní však s hlubším soustředěním a uvolněním.

 2. Vyberete si ty cviky, které vám dělají zvláště dobře, neboť ty odpovídají vašemu momentálnímu duševnímu a fyzickému stavu. Ale i přesto si čas od času procvičte celou cvičební řadu. Se cvičením jógy je to jako v životě, člověk se vlastně nikdy nepřestane učit.

U všech ásan je uveden jejich sanskrtský i český název [3]. Bohužel se při překladu ztrácí mnohé z významu i z vibrací, které jsou v názvu obsaženy. Vědci zjistili, že sanskrt je jeden z mála jazyků, které působí celistvě na obě poloviny mozku, a tak harmonicky ovlivňují mysl i tělo. Pokuste se tedy zapamatovat si sanskrtské názvy ásan a být si jich vědomi při cvičení.

Kdo cvičí jógu, získává sílu, odvahu i radost ze života. Ásany a pránájáma (tělesná a dechová cvičení) jsou dva z nejdůležitějších pilířů zdraví a dlouhého života. Samotná tělesná cvičení mají velký význam, ještě důležitější a účinnější jsou však dechová cvičení. Proto by měla být pránájáma součástí každého cvičebního programu.

Ideální sestavu tvoří tělesná a dechová cvičení spolu s uvolněním. Tělesné i duševní uvolnění je předpokladem pro správné provádění všech jógových cviků, protože teprve při uvolnění se mohou plně projevit účinky ásan. Stačí, když jen na několik okamžiků zavřete oči a uvolníte tělo i mysl. Tak se stane hodina jógy tou nejkrásnější, nejklidnější hodinou celého dne, po níž se budete cítit jako znovuzrození.

Zvlášť důležitou roli pro tělesné a duševní zdraví i pro duchovní rozvoj hraje strava. Jóga doporučuje lakto-vegetariánskou plnohodnotnou potravu. Ta prokazatelně obsahuje všechny důležité stavební látky, minerály, vitaminy i stopové prvky. Lakto-vegetariánský způsob stravování zachovává zdraví, přináší úlevu při onemocněních (např. při revmatismu, arterioskleróze a rakovině) a brání vzniku nových poškození.

Pravidla pro cvičení „Jógy v denním životě“

 1. Pro jógová cvičení si naplánujte každý den 40–60 minut. Předpokladem úspěchu je pevně stanovená doba a pravidelné a pečlivě prováděné cvičení. Nejvhodnější čas je ráno, ale můžete si zvolit i jinou denní dobu.

 2. Necvičte v žádném případě s plným žaludkem; poslední jídlo byste měli sníst 3–4 hodiny před cvičením.

 3. Na cvičení noste pohodlný, volný oděv z přírodního materiálu (např. teplákovou soupravu). Odložte pásek, šperky, hodinky a boty.

 4. Cvičení se mají provádět na klidném místě. Jako podložku použijte žíněnku nebo deku.

 5. Pokuste se během cvičení nemyslet na záležitosti všedního dne. Na začátku se položte na několik minut do ánanda ásany (relaxační pozice) a uvolněte tělo i dech. [4] Pozorujte, jak nadechujete a vydechujete, a odpoutejte se ode všech myšlenek.

 6. Cvičte každou ásanu s plnou pozorností a soustředěním, oči při tom můžete mít otevřené nebo zavřené. Pouze tam, kde je to výslovně uvedeno, je nechte vždy zavřené. Vědomě vnímejte účinek jednotlivých cviků a mezi ásanami se uvolňujte pomocí několika nádechů a výdechů.

 7. Chcete-li mít při cvičení „Jógy v denním životě“ úspěch a v plné šíři zažít blahodárné účinky tohoto systému, měli byste zachovávat předepsané pořadí cviků. Cviky provádějte vždy podle původního popisu. Neměňte je, ani je nemíchejte s jinými technikami.

 8. Nemůžete-li provádět určité cviky kvůli tělesnému omezení (např. ztuhlosti) či jiným obtížím, pak tyto cviky vynechte.

 9. Pokud nemůžete z určitých důvodů – při cestování, nedostatku místa, únavě, nemoci či pobytu v nemocnici – provádět svá denní cvičení tak, jak jste zvyklí, cvičte je alespoň v mysli, ať už v sedě nebo v lehu v uvolněné pozici.

 10. Nevzdávejte se, nedokážete-li správně provést nějaký cvik. Na určitou dobu zůstaňte v tom postavení, které se vám povedlo dobře, a zkoušejte to dál. Všechno chce svůj čas.

 11. „Jóga v denním životě“ nás vede i k tomu, abychom přehodnotili životní návyky a případně je i změnili. Zvláštní důraz se klade na správný způsob stravování. Jóga doporučuje plnohodnotnou lakto-vegetariánskou stravu. [5]

Duchovně žít neznamená jen meditovat a modlit se dnem i nocí, ale být aktivní a tvořiví, pracovat, konat dobro a pomáhat. Ruce, které pomáhají, mají před Bohem větší váhu než ruce sepjaté k modlitbě.