K cíli nás vedou čtyři jógové cesty:

  1. Karmajóga

  2. Bhaktijóga

  3. Rádžajóga

  4. Džňánajóga