Délka trvání:
20-40 minut

Od třetího stupně by se měla meditace provádět s mantrou. Nemáte-li osobní mantru od duchovního Mistra, používejte mantru všeobecnou (např. ÓM nebo SÓ HAM).

Každý soubor meditačních cvičení se má provádět nejméně dva týdny.

Vizualizace

 • Představte si pěkný přírodní výjev: ranní svítání či večerní soumrak, úplněk, moře, vodopád, horské jezero nebo les, rozkvetlou louku... Vyberte si obraz podle svých zálib a intuice a soustřeďte se na něj (cca 10 minut).

 • Pozorujte obraz, který jste si vybrali, a zkoumejte ho důkladně do všech detailů (cca 10 minut).

Vizualizace a pozorování pocitů

 • Jako u předchozího cvičení si představte pěkný přírodní obraz a pozorujte ho (cca 5 minut).

 • Nyní si uvědomte svůj vztah k tomuto obrazu a pozorujte pocity a myšlenky, které se při tom objevují. Zůstaňte v postoji neutrálního pozorovatele (cca 10 minut).

 • Nalezněte spojení mezi obrazem a pocity, které ve vás vyvolává. Objevte jejich příčinu (cca 10 minut).

Vizualizace sledu obrazů

 • V průběhu asi třicetiminutového cvičení spojte různé obrazy do jediného sledu, „filmu“, v němž můžete i vy hrát nějakou úlohu, například: ranní svítání – putování – les – vodopád – večerní soumrak. Nebo pospojujte obrazy z průběhu ročních období.

Analýza vztahu k bližním

 • Vizualizujte si v duchu osoby ze svého blízkého okolí – rodiče, děti, partnera, přátele, kolegy z práce atd. Mějte je zcela zřetelně před očima (cca 10 minut).

 • Uvědomte si nyní svůj vztah k těmto osobám – jaké pocity ve vás tito lidé vyvolávají. Nehodnoťte ani neovlivňujte emoce a myšlenky, které se objevují. Zůstaňte v pozici neutrálního pozorovatele (cca 20 minut).

Zkoumání rozpoložení vlastní mysli

 • Zamyslete se nad celým životem, nad současnou situací, nad svými myšlenkami i pocity a zeptejte se sami sebe: „Jsem šťastný?“ (cca 10 minut).

 • Je-li vaše odpověď ANO, pak se ptejte dále: „Co mě dělá šťastným?“ – Jsou to vnější okolnosti nebo vnitřní rozpoložení? Závisí mé štěstí na něčem či někom jiném? Omezuje mé štěstí ostatní? Je mé štěstí trvalé nebo pomíjející? (cca 20 minut).

 • Při odpovědi NE se ptejte dále: „Proč jsem nešťastný?“ – Je to kvůli vnějším okolnostem, kvůli nějaké osobě? Je tento pocit trvalý nebo ho můžu změnit? Jak ho můžu změnit? Na čem činím své štěstí závislé, na nějaké osobě, postavení, cti, penězích, zdraví, rodině? Nemohl bych tento pocit „nešťastného bytí“ překonat změnou svého vnitřního rozpoložení a vlastním úsilím? (cca 20 minut).

Vnitřní svoboda

 • Probouzejte v sobě pocit vnitřní svobody (cca 10 minut).

 • Osvobozujte se od svých myšlenek a pocitů – ale nenuceně. Odpoutejte se od nich jemně a v míru, aniž byste něco odsouvali či potlačovali (cca 10 minut).

 • Nedržte se žádného pocitu ani myšlenky, buďte jen TADY a TEĎ (cca 10 minut).