Délka trvání:
30 - 40 minut

Každý soubor meditačních cvičení se má provádět nejméně tři týdny.

Trátak

 • Provádějte trátak na plamen svíčky (3 kola, každé po cca 5 minutách). V mysli při tom opakujte svou mantru.

 • Pak ještě asi deset minut meditujte s mantrou a soustřeďte svou mysl na vnitřní prostor v anáhata čakře nebo v ádžňá čakře.

Vizualizace vnitřního světla

 • Vizualizujte zářící světlo ve svém vnitřním prostoru. Představujte si světlo tak dlouho, až se objeví. Opakovaným cvičením a zklidněním myšlenek se vnitřní světlo stane viditelným (cca 30 minut).

Vyzařování vnitřního světla

 • Vnímejte sami sebe, jak jste obklopeni světelnou aurou. Pozorujte se ze všech stran. Sledujte intenzitu i barvy světla (cca 15 minut).

 • Podívejte se do svého nitra a objevte zdroj světla, které z vás vyzařuje. Otevřete se a nechte své vnitřní světlo mohutně proudit ven a stále silněji se rozpínat v prostoru (cca 15 minut).

Bhakti dhjána (bhakti meditace)

 • Zazpívejte 3x ÓM.

 • Prociťujte, jak vibrace zvuku ÓM stoupá vzhůru z manipúra čakry až k sahasrára čakře. Vibrace ÓM vám proudí tělem v podobě světla a vyzařuje i dále do vesmíru. Zvuk mantry ÓM vytváří kolem vás ochranný obal, který odráží všechna negativní vyzařování i vlivy.

 • U každého z následujících obrazů, myšlenek či pocitů setrvejte přibližně 3–4 minuty.

  • Uvolněte se. Vnímejte své tělo i jeho nehybnost. Uvědomujte si celé své bytí v jeho celistvosti – na tělesné, duševní i duchovní úrovni. Snažte se nerozptylovat a být „jen tady“.

  • Nyní se ponořte hluboko do svého vnitřního Já a prociťujte ho. Pozorujte své vnitřní Já i své okolí naplněni láskou (bhakti). Bhakti znamená soucit, odpuštění, pochopení, světlo v srdci, lásku a oddanost božstvu, které uctíváte (ištadévata).

  • Prociťujte své srdce a přítomnost světla v sobě i kolem sebe a nechte toto světlo v sobě neustále sílit.

  • Vnímejte vesmírnou energii, která proudí do vašeho těla v podobě prány. Prociťujte jemné doteky prány na pokožce i ve svém nitru. Objevujte odpuštění, soucit, lásku, pochopení a oddanost jako vlastnosti svého srdce a nechte tyto láskyplné pocity plynout ke všem tvorům. Vnímejte, jak jste v lásce propojeni s přírodou, rostlinami, zvířaty i lidmi – se všemi živými tvory.

  • Prodlévejte u těchto krásných pocitů ve svém srdci. Uvědomujte si, že vaše myšlenky se rozpínají daleko do vesmíru i že každá myšlenka má svůj účinek a jednoho dne se projeví.

  • Vložte svůj život do božích rukou. Řekněte si: „Pane, udělal jsem všechno tak, jak jsem nejlépe uměl. Nyní odevzdávám svůj život do Tvých rukou. Předávám Ti všechny své činy, ať dobré či špatné. Prosím, přijmi je a veď mě nadále mým životem. Kéž se mé myšlenky, mé tělo i moje mysl propojí v harmonii. Kéž se mé Já, božská částečka ve mně, jednoho dne spojí s Tebou.“

  • Spolu s těmito myšlenkami nechte ze svého srdce proudit své nejhlubší city. Neposílejte své pocity a myšlenky do prázdna, ale předávejte je božstvu, které uctíváte. Je jen jediný Bůh, ale ten k vám přichází v té podobě, v jakou věříte a ke které se modlíte.

  • Setrvejte ve svém vnitřním chrámu a v srdci prociťujte svého osobního Boha.

  • Promlouvejte s ním a zbudujte mu ve svém srdečním chrámu nádherný oltář, na nějž postavíte Jeho obraz či symbol.

  • Pozorujte sami sebe při konání těchto činností. Vidíte oltář i svou postavu před ním. Upravujte oltář s láskou a oddaností. Zažehněte světlo, zapalte vonnou tyčinku a vyzdobte oltář květinami. Darujte to nejlepší, co máte – svou lásku, své pěkné a dobré vlastnosti, celé své bytí. Prostoupí vás radost, mír a klid. Všechen váš strach i problémy ustoupí. Budete se cítit úplně ochráněni a milováni.

  • Zůstaňte tak několik minut bez dalších myšlenek a představ a nechte ve svém srdci doznít právě zažitou zkušenost.

  • Na závěr zazpívejte 3x ÓM a mantry:

   Asató má sadgamaja

   Tamasó má džjótir gamaja

   Mrtjór má amrtam gamaja

   Sarvéšám svastir bhavatu

   Sarvéšám šántir bhavatu

   Sarvéšám mangalam bhavatu

   Sarvéšam púrnam bhavatu

   Lókáh samastáh sukhinó bhavantu

   Veď nás z neskutečnosti ke skutečnosti.

   Veď nás z temnoty ke světlu.

   Veď nás od smrti k nesmrtelnosti.

   Kéž jsou všichni zdraví.

   Kéž je všude mír.

   Kéž panuje všude harmonie.

   Kéž všichni dosáhnou dokonalosti.

   Kéž v celém světě panuje štěstí.

   Óm trijam bakam jadžámahé

   Sughandhim puštivardanam

   Urvárukamjéva bandhanám

   Mrtjór muktir má ámrtát

   Uctívám tříokého Boha Šivu,

   který je všudypřítomný.

   Kéž nám i přírodě požehná zdravím.

   Kéž nás osvobodí svým požehnáním a dovede nás k nesmrtelnosti.

   Náham kartá

   Prabhu Díp kartá

   Maháprabhu Díp kartá hi kévalam

   ÓM šánti šánti šánti

   Nejsem to já, kdo koná.

   Prabhu Díp [1] je ten, kdo koná.

   Jen Maháprabhu Díp je konající

   ÓM, mír, mír, mír.

 • Protřete si dlaně, položte je na obličej a zahřejte obličejové svaly. Skloňte se a poděkujte Bohu nebo svému Nejvyššímu Já za tuto meditaci.