Délka trvání:
30 - 45 minut

Každý soubor meditačních cvičení se má provádět nejméně dva týdny.

Analýza dobrých vlastností

 • Objevte své přednosti, např. vzhled, nadání, znalosti atd. (cca 10 minut).

 • Prozkoumejte výhody, které vám přinášejí (cca 10 minut).

 • Přemýšlejte, jak je hodnotí lidé z vašeho okolí (cca 10 minut).

 • Zůstaňte emočně neutrální a zaujměte postavení pozorovatele.

Analýza špatných vlastností

 • Objevte své slabé stránky a analyzujte je (cca 10 minut).

 • Prozkoumejte nevýhody, které vám přinášejí (cca 10 minut).

 • Přemýšlejte, jak je hodnotí ostatní (cca 10 minut).

 • I zde zaujměte pozici nestranného pozorovatele.

Posuzování dobrých a špatných vlastností

 • Nyní se podívejte na své tzv. „dobré“ vlastnosti kriticky. Jsou skutečně dobré a pomáhají vám nebo jen posilují vaše ego, tzn. pěstujete si je jen proto, abyste před ostatními vypadali dobří? Přibližují vás ve vašich vztazích k ostatním nebo vás od nich vzdalují? (cca 15 minut).

 • Podívejte se teď kriticky na své údajné či skutečné slabosti a stinné stránky. Jsou opravdu špatné? Nebo se jedná spíše o pocity méněcennosti a komplexy? Jak vznikly? Jak se rozvinuly? (cca 15 minut).

Osvobození se od soudů okolí

 • Pokračujte v analýze svých vlastností, povahových rysů a návyků.

 • Osvoboďte se od mínění okolí. Odložte všechny masky a role, které vám slouží jen k tomu, abyste se jevili ostatním „dobří“. Stejně tak se osvoboďte od předsudků a komplexů, jež jste přebrali ze svého okolí (cca 15 minut).

 • Objevte v sobě kvality a schopnosti, které vás mohou učinit svobodnými a šťastnými. Vnímejte, jak se tyto vlastnosti ve vás rozvíjejí (cca 15 minut).

Analýza špatných návyků

 • Uvědomte si ty vlastnosti a návyky, které pro vás představují skutečnou překážku a újmu. Buďte při tom k sobě čestní, nic nezatajujte. Nedejte však vzniknout komplexům a pocitům viny. Stále zůstávejte v pozici pozorovatele.

 • Objevte konkrétní možnosti, jak překonat tyto vlastnosti a špatné návyky.

 • Představujte si, jak byste mohli žít, až překonáte tyto překážky.

 • Bez pocitů méněcennosti a výčitek setrvejte v postoji pozorovatele, který se cítí dobře a je objektivní.

Rozvíjení vlastností sant bháva

 • Rozvíjejte v sobě vlastnosti a pocity sant bháva: lásku, pochopení, trpělivost, soucit, odpuštění, spokojenost, mír, úctu a respekt k člověku, zvířeti i přírodě (cca 15 minut).

 • Vnitřně se osvoboďte od všech problémů, strachů, komplexů a výčitek, které vás trápí (cca 15 minut).

 • Stále zůstávejte v pozici pozorovatele a uvědomujte si, že vše, co činíte, je cvičení: „Já jsem ten, který cvičí.“