Délka trvání:
40 - 50 minut

Každý ze souborů meditačních cvičení 6/1 až 6/3 se má provádět 2 až 3 týdny, soubor meditačních cvičení 6/4 přibližně 4 až 6 týdnů.

Koncentrace na manipúru, anáhatu, višuddhi a ádžňá čakru

  • Zaměřte pozornost postupně (vždy na dobu cca 10 minut) na manipúra čakru, na anáhata čakru, višuddhi čakru a pak na ádžňá čakru, dokud nejste schopni dobře procítit dané centrum. Zůstávejte klidní a uvolnění v pozici pozorovatele.

Analýza vlastností a symbolů těchto čaker

  • Jako u předchozího cvičení prociťujte postupně dané čtyři čakry.

  • Vizualizujte a analyzujte jejich vlastnosti, symboly a účinky. [1]

Koncentrace na čakry ve spojení s dechem

  • Spojte koncentraci na tyto čtyři čakry s dechem a mantrou SÓ HAM: při nádechu vnímáte vnitřně zvuk SÓ, při výdechu HAM.

Probuzení energie v čakrách

  • Jako u předchozího cvičení spojte koncentraci na dané čtyři čakry s dechem a mantrou SÓ HAM. Nyní vizualizujte dech jako proud energie nebo světla. Při nádechu proudí z manipúra čakry do ádžňá čakry, při výdechu z ádžňá čakry do manipúra čakry. V obou směrech prochází srdečním centrem, které se naplňuje světlem (cca 10 minut).

  • Pozorujte, jaké barvy světelný proud přijímá a jaké pocity ve vás vznikají, když proud dechu prochází čakrami (cca 10 minut).

  • Nyní směřujte dechový proud, popřípadě světelný proud ve své představě tak, aby vytvářel koloběh. Vnímejte, jak při výdechu proudí energie z ádžňá čakry páteří dolů do manipúra čakry a při nádechu zase vzhůru po přední straně těla až do ádžňá čakry (cca 10 minut).

  • Meditujte ještě cca 10 minut s vlastní mantrou a soustřeďte mysl do vnitřního prostoru anáhata čakry nebo ádžňá čakry. Uvolněte se a prociťujte jednotu se sebou samým.