Délka trvání:
45 - 60 minut

Koncentrace na vnitřní prostor

 • Soustřeďte se na svůj vnitřní prostor (čidákáša). Je to prostor, který před sebou vidíte, když zavřete oči – prostor vašeho vnitřního vědomí. Zaměřte pozornost na vnímání normálního dechu spojeného s mantrou SÓ HAM. Do ničeho se nenuťte, pozorujte prostor tak, jak se vám zjevuje, bez imaginace, bez hodnocení. Vnímejte světlo uvnitř prostoru i to, jak se mění – možná se v něm objeví mraky, světelné body nebo vlny světla, různé barvy a vzory. Zůstávejte nehybní, uvolnění a jen klidně pozorujte svůj vnitřní svět. Nechte svobodu všem svým pocitům i myšlenkám, jen je pozorujte (cca 10 minut).

 • U každého z následujících obrazů, myšlenek či pocitů setrvejte 4–5 minut.

  • Představte si, že sedíte v nějaké místnosti a asi metr od vás hoří svíčka. Celý prostor je naplněn překrásnou, harmonickou atmosférou.

  • Pozorujte sami sebe v této místnosti, jak sedíte před svíčkou. Vidíte své vlasy, obličej, uši, svůj nos, oči, oční víčka, ramena, ruce... celé tělo tak, jak skutečně vypadá. Sedíte uvolněně, plni míru v meditační pozici.

  • Nedaří-li se vám si to představit, setrvejte pouze ve vnitřním prostoru a i nadále ho pozorujte. Buďte svědky svých myšlenek a pocitů a uvědomujte si stále svůj dech i mantru SÓ HAM. Po nějaké době si znovu zkuste představit svíčku – stojí na malém stolečku před vámi a vyzařuje jemné světlo do celé místnosti. Plamen hoří tiše a klidně; a celé vaše tělo je nehybné.

  • Vidíte sami sebe v meditaci a pozorujete se ze všech stran – zezadu, z boku i zepředu. Soustřeďte se na světlo ve vnitřním prostoru. Nechávejte přejít myšlenky, vize a pocity. Nic neodmítejte a nic si nevynucujte. Pozorujte všechno jako ve filmu.

  • Učiňte předsevzetí, že v této meditaci věnujete všechny myšlenky a pocity svému duchovnímu rozvoji a svému vyššímu Já. V srdci pociťujte bhakti – odpuštění, lásku a oddanost ke všem živým bytostem. Naplňte celé své srdce těmito pocity. Všechno, co děláte, chcete dělat pro blaho všech tvorů.

  • V duchu proneste svou osobní modlitbu ke svému ištadévovi, k oné podobě Boha, kterou uctíváte. V duchu opakujte: „Má duše je součástí všech živých bytostí. Všechny živé bytosti jsou součástí mé duše. Přeji lásku a odpuštění všem bytostem.“

  • Nechte se povznést těmito pocity. Prociťujte lásku ke všem tvorům, k rodině, příbuzným i přátelům, ke každému člověku, rostlině i zvířeti.

  • S těmito pocity zazpívejte 3x ÓM. Nechte zvuk mantry ÓM, která chrání vás i všechny ostatní tvory, prostoupit do celého vesmíru a pošlete tam i své dobré myšlenky.

  • Protřete si dlaně, přiložte je na oči a prohřejte si oční víčka a obličejové svaly. Sepněte ruce a pokloňte se. Poděkujte svému vnitřnímu Já za tuto meditaci, kterou jste mohli prožít. Otevřete oči.

Váš vnitřní chrám

 • Ponořte se hluboko do svého vnitřního Já. Můžete ho vnímat v ádžně, višuddhi, anáhatě nebo manipúra čakře. Soustřeďte se na tu čakru, kterou dokážete nejlépe procítit. Nechte se při tom vést svým vnitřním Já (cca 10 minut).

 • Nyní rozšiřujte svůj vnitřní prostor směrem ven. Připomíná teď oblohu – je nekonečný, bez hranic, nezávislý na čase a prostoru. Svým Já procházejte neomezeným prostorem svého vědomí (cca 5 minut).

 • Následující postup je příkladem, jak můžete utvářet svůj vnitřní prostor. Nechte se vést svým vnitřním Já a svou intuicí prostorem svého vědomí. U každého z následujících obrazů, myšlenek či pocitů setrvejte 3–5 minut.

  • Před vámi se vynořuje liduprázdná krajina. Daleko na obzoru spatříte kopec a na něm chrám, který září široko daleko. Jdete k tomuto chrámu. Cítíte se velmi lehcí, jako byste se vznášeli. Vnímejte, že nejste na této cestě sami – vede a doprovází vás Bůh.

  • Je jasný den, obloha je zářivě modrá. Nyní už stojíte před chrámem z bílého mramoru, který se třpytí ve slunečním světle. Dlaněmi se dotýkáte mramoru. Ve stínu vám připadá chladný, ale tam, kde na něj dopadají sluneční paprsky, hřeje.

  • Světlo na obloze se pomalu mění, přichází soumrak. Ze všech stran jsou slyšet zpěvy, mantry a modlitby – zní vám to jako pozdrav.

  • Vstupujete do chrámu a vidíte, že uvnitř je prázdno. Je to chrám vašeho vnitřního Já. Čeká jen na vás. Bude vypadat tak, jak si ho zařídíte, zcela podle vašich přání.

  • Na všech stranách chrámu se otevírají brány, kterými lze spatřit oblohu. Každá brána ukazuje jinou barvu nebe. Na jedné straně může být zářivě modré, na jiné zase úplně temné. Jedna strana plane rudou barvou, druhá je jemně růžová, fialová nebo oranžová.

  • Do všech směrů proudí z chrámu světelné paprsky, vibrace a zvuky. Vy stojíte uprostřed všech těchto úkazů, které pocházejí z vašeho vnitřního Já.

  • Ve středu chrámového prostoru si představte oltář a vyzdobte ho květinami, svíčkami a vonnými tyčinkami – tak, aby se vám líbil. Na oltář postavte obrázek božstva, které uctíváte, nebo jen světlo.

  • Prociťujte přítomnost Boží síly, lásky, světla a míru.

  • Vnímejte, jak se vaše podoba mění, jak se stává zářícím světlem podobným třpytící se hvězdě. Nejste jen malou jiskřičkou ve vesmíru, jste částí samotného kosmu. Nechte své světlo stále zářit a svá dobrá přání a myšlenky směrujte ke všem živým bytostem.

  • Snažte se uvědomovat si všechny směry současně – zakoušejte nekonečnost svého bytí.

  • Všechno se rozpouští, i chrám – vnímejte splynutí a jednotu s Nejvyšším. Nacházíte se teď ve zcela jiné dimenzi. Světlo je jasnější, září jako stříbro a zlato. Celý vesmír dýchá. Vnímáte jeho rozpínání a stahování, věčné bytí, zánik a znovuobnovení. Už není žádný tvar, žádná forma – je jen celistvost a dokonalá jednota.

  • Setrvejte v tomto stavu nejvyšší blaženosti, ve splynutí s Nejvyšším. Bez tvaru a individuality se vám teď zjevují cesty vaší duše, vaše nesčetné minulé životy. Necítíte ani utrpení, ani bolest; jste zajedno s Vesmírnou Duší. Všichni tvorové jsou buňkami této Duše. Vnímejte jednotu ve všem.

  • Přejděte do další dimenze. Barvy kolem vás se mění, jsou zářivě oranžové, modré, žluté, zelené a červené. Vidíte svou vlastní postavu, jak se snáší z nebe dolů a záříc jako anděl dosedá na zem.

  • Znovu se nacházíte ve svém vnitřním prostoru, ve svém těle. Jste šťastní a cítíte se očištěni, zářící a plní duchovní síly.

  • Zazpívejte 3x ÓM a pak mantru:

   Náham kartá

   Prabhu Díp kartá

   Maháprabhu Díp kartá hi kévalam

   ÓM šánti šánti šánti

   Nejsem to já, kdo koná.

   Prabhu Díp je ten, kdo koná.

   Jen Maháprabhu Díp je konající

   ÓM, mír, mír, mír.

  • Protřete si dlaně, položte je na oči a prohřejte si oční víčka a obličejové svaly. Sepněte dlaně a pokloňte se. Poděkujte v mysli svému vnitřnímu Já za tuto meditaci. Otevřete oči.