1 – 5/17 Sarva hita ásana zvedání hlavy a nohou1 – 5/17 Sarva hita ásana zvedání hlavy a nohou

2– 9 Méru prštha ásana protáčení trupu2– 9 Méru prštha ásana protáčení trupu

3 – 2 Skandhára ásana pozice na ramenou3 – 2 Skandhára ásana pozice na ramenou

3 – 3 Viparíta káraní mudra stoj na loktech3 – 3 Viparíta káraní mudra stoj na loktech

4 – 10 Baka ásana vrána4 – 10 Baka ásana vrána

7 – 1 Khatu pranám pozdrav Khatu7 – 1 Khatu pranám pozdrav Khatu