1 – 1/11 Sarva hita ásana krčení a napínání paží ve stoji1 – 1/11 Sarva hita ásana krčení a napínání paží ve stoji

1 – 4/12 Sarva hita ásana krčení a napínání paží v sedu1 – 4/12 Sarva hita ásana krčení a napínání paží v sedu