1 – 2/16 Sarva hita ásana úklony trupu1 – 2/16 Sarva hita ásana úklony trupu

1 – 3/10 Sarva hita ásana úklony do stran v sedu1 – 3/10 Sarva hita ásana úklony do stran v sedu

3 – 7 Trikóna ásana trojúhelník3 – 7 Trikóna ásana trojúhelník

4 – 3 Gómukha ásana pozice krávy4 – 3 Gómukha ásana pozice krávy

4 – 4 Kašjapa ásana pozice rišiho Kašjapy4 – 4 Kašjapa ásana pozice rišiho Kašjapy