2 – 4 Ašva sančala ásana A pozice jezdce A2 – 4 Ašva sančala ásana A pozice jezdce A

2 –7 Utthita lóla ásana hmitání pažemi2 –7 Utthita lóla ásana hmitání pažemi

2 – 9 Méru prštha ásana protáčení trupu2 – 9 Méru prštha ásana protáčení trupu

2 – 16 Suméru ásana hora Suméru2 – 16 Suméru ásana hora Suméru

3 – 3 Viparíta káraní mudra stoj na loktech3 – 3 Viparíta káraní mudra stoj na loktech

4 – 14 Tada ásana palma4 – 14 Tada ásana palma

7 – 1 Khatu pranám pozdrav Khatu7 – 1 Khatu pranám pozdrav Khatu