2 – 1 Šašanka ásana zajíc2 – 1 Šašanka ásana zajíc

3 – 3 Viparíta káraní mudra stoj na loktech3 – 3 Viparíta káraní mudra stoj na loktech

3 – 10 Súrja namaskár pozdrav slunci3 – 10 Súrja namaskár pozdrav slunci

4 – 5 Santulana ásana rovnovážná poloha4 – 5 Santulana ásana rovnovážná poloha

4 – 10 Baka ásana vrána4 – 10 Baka ásana vrána

6 – 8 Majúra ásana páv6 – 8 Majúra ásana páv

7 – 1 Khatu pranám pozdrav Khatu7 – 1 Khatu pranám pozdrav Khatu