Základní pozice:
sed vhodný pro meditaci

Koncentrace:
na průběh dechu

Počet opakování:
5 kol začínajících levou nosní dírkou a 5 kol začínajících pravou nosní dírkou

Provedení:
Přibližně 5 minut se soustřeďte na svůj normální dech. Zaujměte pránájáma mudru. V duchu si při dýchání počítejte.

  • Palcem uzavřete pravou nosní dírku a nadechněte se levou nosní dírkou na 4 doby.

  • Uzavřete obě nosní dírky a zadržte dech na 16 dob.

  • Uvolněte pravou nosní dírku a vydechněte na 8 dob.

  • Uzavřete obě nosní dírky a zadržte dech na 16 dob.

  • Uvolněte pravou nosní dírku a nadechněte se na 4 doby.

  • Uzavřete obě nosní dírky a zadržte dech na 16 dob.

  • Uvolněte levou nosní dírku a vydechněte na 8 dob.

  • Uzavřete obě nosní dírky a zadržte dech na 16 dob.

Toto je jedno kolo.

Proveďte 5 kol a pak se zase soustřeďte na normální dech. Po určité době začněte s nádechem pravou nosní dírkou a proveďte opět 5 kol.

Účinky:
Nádí šódhana pročišťuje krev a dýchací systém. Prohloubeným dýcháním se krev mnohem více obohacuje o kyslík. Tento druh pránájámy posiluje dýchací orgány a harmonizuje nervový systém, pomáhá proti nervozitě a zmírňuje bolesti hlavy.

Tuto pránájámu můžete nacvičovat postupně:
Pokud nedokážete provést 5 kol s dodržením daných dob, zadržte dech nejdříve jen po nádechu a sice v poměru 4 (nádech) : 4 (zádrž) : 8 (výdech). Až toto zvládnete, zvyšujte doby na 4:8:8 a pak na 4:16:8. Po nějaké době můžete přidat i zádrže dechu po výdechu. I tady však začněte nejdříve s kratšími zádržemi – 4:16:8:8 – a postupně zvyšujte až k poměru 4:16:8:16. Dobu jednoho kola pránájámy můžete ještě dále prodlužovat, ale vzájemný poměr dob by měl zůstat stejný, např.: 5:20:10:20 nebo 8:32:16:32.

Pozor:
Dech zadržujte pouze tak dlouho, dokud je to pro vás snadné. Při akutním astmatu a srdečních chorobách se dechová zádrž nesmí provádět.